Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

Повна назва посади: заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

Структурний підрозділ:

 • Управління Держпраці у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності:

 • управління організацією роботи
 • уважність до деталей
 • відповідальність

Професійні знання:

Знання законодавства:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

Знання законодавства у сфері:

 • Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
 • Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці»;
 • Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки»;
 • Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
 • Закону України від 05.04.2007 № 877-IV «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Закону України від 23.09.1999 № 1105-ХІV «Про загальобов’язкове державне соціальне страхування»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення»

Обов’язки:

1. керівництво та організацію роботи відділу:

 • забезпечення виконання завдань та функцій покладених на відділ:
 • забезпечення виконання плану роботи відділу та Управління, з питань що стосуються роботи відділу;
 • забезпечення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу організаційно — методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку;

2. координація роботи інспекторів під час проведення заходів державного нагляду, прийняття участі у здійсненні заходів державного нагляду (контролю);

3. аналіз та узагальнення матеріалів, звітів, довідок, планів, заходів про стан охорони праці, додержання законодавства про працю і гігієни праці, виробничого травматизму та аварійності на піднаглядних підприємствах і підготовка відповідної інформації керівництву Управління та Держпраці України;

4. за відсутності начальника відділу, організація та проведення виробничих нарад відділу, в тому числі за участю керівників підприємств, де сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, пов’язані з виробництвом, де погіршився стан охорони праці та підвищився травматизм;

5. контроль за виконанням наказів, постанов, колегій та інших рішень Держпраці України та Управління;

6. прийняття участі (за рішенням керівництва Управління) у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві;

7. притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів посадових осіб та працівників підприємств за порушення НПАОП та законодавства про працю;

8. розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці:

посадовий оклад — 6700,00 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Термін подачі заявок — 15 грудня 2021

Контакти:

Ютрова Крістіна Ігорівна, +38-(041)-243−0651