Головний спеціаліст відділу по роботі з архівними справами та документами

Повна назва посади: головний спеціаліст відділу по роботі з архівними справами та документами

Структурний підрозділ:

 • Богунський районний суд м.Житомира

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»; досвід роботи не вимагається; вільне володіння державною мовою

 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку
 • орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;
 • спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;
 • керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;
 • орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
 • розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією

Знання:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання:

 • Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814;
 • Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5;
 • Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168.

Обов’язки:

1) Ведення архіву суду та електронного архіву, забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду.

2) Прийом на зберігання від відповідних працівників апарату суду документів, що закінчені діловодством.

3) Виготовлення копій документів зі справ, переданих до архіву. Ведення журналу обліку видачі документів з архіву.

4) Участь у розробленні номенклатури справ, перевірка правильності формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву.

5) Систематизація і розміщення справ, ведення їх обліку; згідно з чинними правилами шифрує справи.

6) Підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.

7) Підготовка судових справ та їх передача відповідальному працівнику для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

8) Приєднання до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документів, що підтверджують виконання судових рішень.

9) Виготовлення проектів необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, ведення їх обліку; підготовка необхідних даних для складання звітності щодо роботи архіву.

10) На час тимчасової відсутності начальника відділу, іншого головного спеціаліста (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) — виконує їх обов’язки відповідно до наказу керівника апарату суду, а також виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду, заступника керівника суду, начальника відділу щодо організації роботи відділу по роботі з архівними справами та документами суду.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад — 6250 грн;
 • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Термін подачі заявок — 22 грудня 2021

Контакти:

Кучеренко Олена Геннадіївна, +38-(041)-247−3882