Менеджер з постачання

  • Пошук постачальників, закупка матеріалів на виробництво.
  • Контроль взаєморозрахунків.
  • Тісна взаємодія з усіма підрозділами підприємства виробничі цехи, технологи, бухгалтерія.
  • Планування складських запасів разом із виробництвом.
  • Документальне оформлення та супровід здійснення закупівлі матеріалів.
  • Формування документів в 1С.