спеціаліст Коростенської окружної прокуратури Житомирської області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

 

Вимоги до компетентності

вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов'язки

- дотримується Конституції та законів України, діє лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;

- здійснює прийом та облік вхідної та внутрішньої кореспонденції, перевіряє наявність документів і додатків до них, передає їх за призначенням;

- реєструє та веде облік вихідної кореспонденції, перевіряє наявність документів та додатків до них, відправляє кореспонденцію;

- приймає, реєструє та веде облік вхідних і вихідних документів з грифом «Для службового користування;

- веде книги обліку документів, передбачених Тимчасовою інструкцією з діловодства в органах прокуратури;

- реєструє та веде облік документів в ІС СЕД, відповідно до Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури;

- здійснює контроль за відповідністю документів за вимогами стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, що виготовляється;

- готує справи для передачі в архів на зберігання, складає описи справ тривалого та тимчасового строків зберігання;

- складає та формує номенклатурні справи;

- веде облік та формування наглядових проваджень;

- оформлює номенклатурні справи, наглядові провадження для подальшої передачі до архіву;

- складає описи справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання;

- інформує керівника про наближення строків виконання документів, а також випадки їх затримання;

- виконує вказівки, доручення керівника та оперативних працівників у межах компетенції;

- складає табель робочого часу працівників. Заповнює листки тимчасової непрацездатності.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково - на час відпустки Камінської Л.В. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4540 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2022-01-04