Провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи дев’ятого відділу Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської області

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи не вимагається.

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур.

Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Здатність до чіткого бачення результату діяльності.

Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності.

Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

Вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації.

Вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.

Здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.

Здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані.

Вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

Посадові обов'язки

Відповідає за ведення обліку мобілізаційних ресурсів.

Приймає участь у підготовці зборів резервістів згідно плану.

Приймає участь у розробці документів з мобілізаційних питань.

Відпрацьовує звітні форми донесень згідно Табелю термінових донесень.

Відбір та оформлення документів на резервістів та військовозобов’язаних для призову на навчальні збори.

Розподіл резервістів та військовозобов’язаних, видача мобілізаційних розпоряджень.

Відпрацювання нарядів на призов сержантів та солдатів запасу.

Ведення картотеки повісток (часткових нарядів) для оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за домашніми адресами. Ведення картотеки повісток для оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за місцем роботи. Ведення картотеки ресурсів техніки та її призначення за частковими нарядами.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4670 грн.,

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2022-01-14

tttttttt