Судовий розпорядник

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»; досвід роботи не вимагається; вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tвміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-tздатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-tздатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-tвміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

-t орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;

-tспрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;

-tкерування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;

-t орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

-tусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-tусвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

-tрозуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

-t орієнтація на командний результат;

-tготовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

-tвідкритість в обміні інформацією

Знання:

•tКонституції України;

•tЗакону України «Про державну службу»;

•tЗакону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання:

•tІнструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814;

Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України №815 від 20.07.2017 року.

 

Посадові обов'язки

1) Забезпечення неухильного виконання розпоряджень головуючого судді та належного стану залу судового засідання, підготовка його до слухання справи й повідомлення про готовність головуючому судді, при цьому:

- визначає з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання;

- оголошує про вхід суду до залу судового засідання і вихід з нього та пропонує всім присутнім встати;

- запрошує за розпорядженням головуючого судді до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приводить їх до присяги;

- запрошує за розпорядженням головуючого судді до залу судового засідання інших учасників судового процесу;

- за розпорядженням головуючого судді приймає від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передає їх головуючому судді під час судового засідання;

- забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав;

- забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб;

- слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;

- вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;

- звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;

- виконує інші розпорядження головуючого судді, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи.

2) Сприяння доступу до приміщень суду та залу судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.

3) Забезпечення координації діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою, та інформування головуючого суддю про затримку чи неможливість доставки цих осіб у суд.

4) Забезпечення взаємодії з працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби судової охорони.

5) Вживання заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

6) Забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.

7) Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснення термінової доставки в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

8) Забезпечення ознайомлення з матеріалами справ учасників процесу та інших осіб, а також забезпечення проведення судових засідань в режимі відеоконференцій, призначених ухвалами інших судів.

9) При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомлення керівництва суду

та організація виклику спеціальних служб.

10) Виконання інших розпоряджень головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, доручень голови суду, доручень керівника апарату суду, що стосуються забезпечення роботи служби судових розпорядників та належних умов для проведення судового засідання.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

•tпосадовий оклад – 4962 грн;

•tнадбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

•tнадбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2022-01-12

tttttttt